เปิดรับสมัครงาน พนักงาน Part Time KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพฯ  ตำแหน่งพนักงานพาร์ทไทม์ KFC ลักษณะงานนอกเวลา (Part Time)

รับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ KFC ทุกสาขา ทั้วกรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอาหาร / เครื่องดื่ม / เครื่องปรุง
สถานที่ทำงาน : KFC ทุกสาขา , กรุงเทพมหานคร
งานของบริษัท : เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (KFC)
อัตราค่าจ้าง : 27.00 - 33.00 ต่อชั้วโมง

รายละเอียดตำแหน่งงาน (Details of the Job)
บุคลิกดี รักงานบริการ
สวัสดิการ : รายได้เริ่มต้นชั่วโมงละ 27 บาท+เงินพิเศษจากยอดขาย
เงื่อนไขการจ้าง : ทำงานวันละ 4-6 ชั่วโมง หลังเลิกเรียนหรืองานประจำ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน
ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้
สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น
1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป)
2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ)
3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ)
5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements)
อายุ : 18 - 40 ปี
ประสบการณ์ : 1 ปี
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่ามัธยมศึกษา - ระดับชั้นม.3 ขึ้นไป

สนใจติดต่อ
แผนกบุคคล เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป
โทรศัพท์ : 02-6357930 ต่อ 825