บุคคลที่สนใจทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยหน้าที่การทำงานจะเป็นการประชาสัมพันธ์
เพื่อโปรโมทและทำการอัพเดต ข้อมูลข่าวสาร ให้บุคคลที่ท่องชมเว็บไซต์ต่างๆ ค่าตอบแทน
ขึนอยู่กับความสามารถในการการทำงานและประชาสัมพันธ์ 

เครื่องมือใช้งาน
-  สอนการทำงานให้ ฟรี!!
-  มีเว็บไซต์ส่วนตัวให้เพื่อรองรับการทำงาน
-  อิสระทางด้านเวลา
ลักษณะงาน
-  โปรโมทเว็บไซต์ คีย์ข้อมูล
-  ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์
-  ข้อมูลถูกจัดส่งเข้าอีเมล์ส่วนตัว
-  ข้อมูลถูกจัดส่งไปยังลูกค้า สมาชิก และบุคคคลทั่วไป
-  เน้นปริมาณงาน ไม่จำกัดเวลา
คุณสมบัติ
-  อายุ 18 ปีขึ้นไป(เรียนรู้การทำงานก่อนได้)
-  มีพื้นฐานการใช้เว็บเบราว์เซอร์
- ใช้ Microsoft office พื้นฐาน
-  มีเวลาในการใช้ Internet วันละ2-3 ชั่วโมง/วัน

รหัสติดต่องาน  B 183719   (สำหรับผู้ที่สนใจ และตั้งใจจริงๆ)