บริษัทสยามพิวรรธน์ เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time ห่อของขวัญ ร้าน LOFT สาขาสยามดิสคัฟเวอร์รี่ ช่วยงานขาย แนะนำสินค้า ห่อของขวัญให้แก่ลูกค้าในช่วงที่ จุฬา รับปริญญา (มีการสอนงานให้ก่อน) เรียงสินค้าภายในร้านให้สวยงาม (จ้าง 1 ก.ค.-31 ก.ค. 56)
ตำแหน่ง : พนักงาน Part Time ห่อของขวัญ ร้าน LOFT สาขาสยามดิสคัฟเวอร์รี่
รายละเอียดของงาน
- ห่อของขวัญให้แก่ลูกค้าในช่วงที่ จุฬา รับปริญญา (มีการสอนงานให้ก่อน)
- ช่วยขายและแนะนำสินค้า
- จัดเรียงสินค้าภายในร้านให้สวยงาม เหมาะสมกับรูปแบบร้าน
- ระยะเวลาจ้าง 1 ก.ค.-31 ก.ค. 56
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อัตราเงินเดือน
5 อัตรา350/วัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  อายุ 15-30 ปี
  วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  ทำงานตามเวลาศูนย์การค้าได้ (11.00น.-20.00น.,12.00น.-21.00น.และ 13.00น.- 22.00น.)
  สามารถเลือกวันหยุดได้
สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  คุณพี่กอล์ฟ
  โทร : 081-7266466
วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเองได้ที่... ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 6 ขึ้นลิฟท์ฝั่งนอร์ท เฉพาะตัวที่ 1 และ10 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00น. - 16.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา
5. สำเนาเอกสารการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.8 / สด.43
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เลขที่ 991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ.พระรามที่ 1  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330
โทร : 02-658-1000, 02-687-5000 ต่อ 5110 - 5114 / HR HOT LINE 084-438-3278 -9 
Website : http://parttimeonline2013.blogspot.com/

- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม ลงทางออกที่ 1
- รถโดยสารประจำทางสาย
ผ่านฝั่งสยามพารากอน : สาย 15, 16, 25, 40, 48, 54, 73, 73ก, 204, 501, 508
ผ่านฝั่งตรงข้ามสยามพารากอน: สาย 15, 16, 21, 25, 40, 48, 54, 73, 73ก, 79, 141, 183, 204, 501, 508