บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครงาน Part Time / นักศึกษาฝึกงาน ทำงานประสานงาน พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร คีย์ข้อมูล ทำงานในกรุงเทพ สนใจงาน Part Time อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด่านล่าง

รายละเอียดของงาน
ประสานงาน พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร คีย์ข้อมูล
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ อาคารไซเบอร์เวิร์ล ชั้น 33
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อัตราเงินเดือน
5 อัตรา250 - 300 บาท ต่อวัน
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศ ชายหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  ใช้คอมพิวเตอร์ได้ พิมพ์งานได้
  เรียนภาคเช้า หรือเรียนภาคค่ำ ก็สามารถได้ หรือมีเรียนแค่อาทิตย์ละ 1 - 2 วันก็ทำได้
  หรือนักศึกษาต้องการทำงานช่วงปิดเทอมก็สามารถทำได้
พร้อมเอกสารประกอบในการสมัครงานดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด
- ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้น หรือ ใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่า จบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้)
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด
- ใบเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ สด. 43
- ใบผ่านงาน เฉพาะผู้ที่เคยทำงานมาเท่านั้น
ติดต่อ
ส่วนบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ A ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร  10310
โทร : 02-168-3377, 02-168-3388 ต่อ 266, 268