รับสมัครงาน Part Time / Full Time พยาบาล โรงพยาบาลนนทเวช ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ บนพื้นฐานจริยธรรม คุณธรรม และเคารพสิทธิผู้ป่วย

รายละเอียดของงาน
ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ บนพื้นฐานจริยธรรม คุณธรรม และเคารพสิทธิผู้ป่วย
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
อัตราเงินเดือน
หลายอัตราตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
  วุฒิปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  มีทักษะการเจรจา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  มีมนุษย์สัมพันธ์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และผู้ร่วมงาน
  มีบุคคลิกภาพ อัธยาศัยดี และมีความรับผิดชอบสูง
  หากมีประสบการณ์ด้าน OR ER จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร
 สมัครด้วยตนเองได้ที่ รพ.นนทเวช 
ติดต่อ
คุณภัทรภร
โรงพยาบาลนนทเวช
30/8 ถนนงามวงศ์วาน  ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี  11000
โทร : 02-596-7888 ต่อ 2553 , 2547