บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชันส์จำกัด รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG สาขาใกล้บ้าน ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด แนะนําสินค้าและขายโทรศัพท์มือถือ Samsung ภายในร้าน

รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

อัตรา
จํานวนมาก

เงินเดือน 
9000 - 15000

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.3 ขึ้นไป
2. อายุ 18 - 30 ปี
3. มีใจรักงานบริการและงานขาย
4. มีความรูเเรื่องมือถือ ระบบ android โดยเฉพาะ samsung จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏบิติงาน 
กรุงเทพฯ ทุกเขต / ต่างจังหวัด

วิธีการรับสมัครงาน 
1.เดินทางสมัครงานด้วยตนเอง
2.ส่งใบสมัครทาง Email
3.จดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์

บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชันส์จำกัด
ติดต่อ นาย อภิชาติ อังก์กุล
100 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-636-6777 ต่อ 780,788,800 Fax : 02-636-6777 ต่อ 805,806